Search moodle.org's
Developer Documentation

 • Bug fixes for general core bugs in 3.11.x will end 14 Nov 2022 (12 months plus 6 months extension).
 • Bug fixes for security issues in 3.11.x will end 13 Nov 2023 (18 months plus 12 months extension).
 • PHP version: minimum PHP 7.3.0 Note: minimum PHP version has increased since Moodle 3.10. PHP 7.4.x is supported too.
 • Differences Between: [Versions 37 and 311] [Versions 38 and 311] [Versions 39 and 311]

    1 <?php
    2 // This file is part of Moodle - https://moodle.org/
    3 //
    4 // Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
    5 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
    6 // the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    7 // (at your option) any later version.
    8 //
    9 // Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
   10 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   11 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
   12 // GNU General Public License for more details.
   13 //
   14 // You should have received a copy of the GNU General Public License
   15 // along with Moodle. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
   16 
   17 /**
   18  * Automatically generated strings for Moodle installer
   19  *
   20  * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
   21  * needed during the very first steps of installation. This file was
   22  * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
   23  * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
   24  * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
   25  *
   26  * @package  installer
   27  * @license  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
   28  */
   29 
   30 defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
   31 
   32 $string['admindirname'] = 'Adminmappe';
   33 $string['availablelangs'] = 'Tilgjengelige språkpakker';
   34 $string['chooselanguagehead'] = 'Velg et språk';
   35 $string['chooselanguagesub'] = 'Velg et språk for installasjonen. Dette språket vil også bli brukt som standardspråk for nettstedet, men det kan endres senere.';
   36 $string['clialreadyconfigured'] = 'Konfigurasjonsfilen config.php finnes allerede. Vennligst bruk admin/cli/install_database.php hvis du vil installere Moodle på denne portalen.';
   37 $string['clialreadyinstalled'] = 'Filen config.php eksisterer allerede. Vennligst bruk admin/cli/install_database.php hvis du vil oppgradere Moodle på denne portalen.';
   38 $string['cliinstallheader'] = 'Moodle {$a} kommandolinje installasjonsprogram';
   39 $string['clitablesexist'] = 'Databasetabeller finnes allerede, CLI installasjon kan ikke fortsette.';
   40 $string['databasehost'] = 'Databasevert';
   41 $string['databasename'] = 'Databasenavn';
   42 $string['databasetypehead'] = 'Velg databasedriver';
   43 $string['dataroot'] = 'Dataområde';
   44 $string['datarootpermission'] = 'Tillatelse for datakatalog';
   45 $string['dbprefix'] = 'Tabellprefix';
   46 $string['dirroot'] = 'Moodles filområde';
   47 $string['environmenthead'] = 'Sjekker "omgivelsene" dine...';
   48 $string['environmentsub2'] = 'Hver Moodle-utgivelse har minimumskrav til PHP versjon og et sett med obligatoriske PHP-tillegg. En full sjekk av omgivelser gjøres før hver installering og oppgradering. Vær vennlig å kontakte serveradministrator hvis du ikke vet hvordan du skal installere nye versjoner eller slå på PHP-tillegg.';
   49 $string['errorsinenvironment'] = 'Omgivelseskontroll feilet!';
   50 $string['installation'] = 'Installasjon';
   51 $string['langdownloaderror'] = 'Beklageligvis kunne ikke språkpakken "{$a}" lastes ned. Installasjonsprosessen vil fortsette på Engelsk.';
   52 $string['memorylimithelp'] = '<p>PHP minnegrensen for serveren din er nå satt til {$a}.</p>
   53 <p>Dette kan skape minneproblemer for Moodle senere, spesielt hvis du har mange moduler tillatt og/eller mange brukere.</p>
   54 <p>Vi anbefaler at du konfigurer PHP med en høyere grense enn mulig, for eksepmel 40M. Det er flere måter å gjøre dette på.:</p>
   55 <ol>
   56 <li>Hvis du har muligheten, rekompiler PHP med<i>--enable-memory-limit</i>.
   57 Dette vil tillate Moodle å sette minnegrensen selv.</li>
   58 <li>Hvis du har tilgang til php.ini fila di, kan du endre <b>memory_limit</b> innstillinga der til omtrent 40M. Hvis du ikke har tilgang kan du be administrator gjøre dette for deg.</li>
   59 <li>På noen PHP-servere kan du lage en .htaccess fil i Moodlemappen som inneholder denne linjen:
   60 <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
   61   <p>Uansett, på noen servere kan dette forhindre <b>alle</b> PHP sider fra å virke (du vil se feilmeldinger når du ser på sider) og da må du fjerne .htaccess fila.</p></li>
   62 </ol>';
   63 $string['paths'] = 'Stier';
   64 $string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datakatalogen ({$a->dataroot}) kan ikke opprettes av installasjonsprogrammet.';
   65 $string['pathshead'] = 'Bekreft stier';
   66 $string['pathsrodataroot'] = 'Dataroot katalog er ikke skrivbar.';
   67 $string['pathsroparentdataroot'] = 'Overordnet katalog ({$a->parent}) er ikke skrivbar. Datakatalogen ({$a->dataroot}) kan ikke opprettes av installasjonsprogrammet.';
   68 $string['pathssubadmindir'] = 'Noen ganske få webhoteller bruker /admin som en egen url for å få tilgang til et kontrollpanel. Dessverre kommer det i konflikt med standard lokalisering av Moodle sine admin-sider. Du kan fikse dette ved å endre navn på admin-mappen og deretter oppgi dette navnet her. F.eks. <em>moodleadmin</em>. Dette vil fikse adminlenkene i Moodle.';
   69 $string['pathssubdataroot'] = '<p>Du trenger et sted hvor Moodle kan lagre opplastede filer. </p>
   70 <p>Denne mappen må være med lese og skriverettigheter for webserver-brukeren (veldig ofte \'nobody\' eller \'apache\'), men denne mappen må IKKE være direkte tilgjengelig via web.</p>
   71 <p> Installasjonsprogrammet vil forsøke å opprette den om den ikke finnes fra før.</p>';
   72 $string['pathssubdirroot'] = '<p>Full mappesti til moodleinstallasjonen.</p>';
   73 $string['pathssubwwwroot'] = '<p>Full webadresse til der hvor Moodle skal vises, altså den addressen som brukere skriver inn i adresselinjen i nettlseren sin.</p>
   74 <p>Det er ikke mulig å bruke Moodle med mer enn en adresse. Dersom portalen din har flere webadresser bør du oppgi den enkleste av de her, og bruke videresending for hver av de andre adressene.</p>
   75 <p>Dersom portalen din er tilgjengelig både fra intranett og internett, skal du oppgi den offentlige internettadressen her og sette opp DNS slik at intranettbrukerne også benytter denne offisielle adressen.</p>
   76 <p>Dersom adressen ikke er korrekt, vennligst endre URL i nettleseren slik at at installasjonen restartes med andre verdier.</p>';
   77 $string['pathsunsecuredataroot'] = 'Dataroot plassering er ikke sikker';
   78 $string['pathswrongadmindir'] = 'Adminkatalog finnes ikke';
   79 $string['phpextension'] = '{$a} PHP-tillegg';
   80 $string['phpversion'] = 'PHP versjon';
   81 $string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle trenger en PHP versjon minst 5.6.5 eller 7.1.0 (7.0.x har noen begrensninger).</p>
   82 <Du kjører nå versjon {$a}</p>
   83 <p>Du må oppgradere PHP eller flytte til en server med en nyere versjon av PHP!</p>';
   84 $string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
   85 $string['welcomep20'] = 'Du ser denne siden fordi du nå har fullført installeringen og kjøringen av pakken <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong> på datamaskinen din. Gratulerer!';
   86 $string['welcomep30'] = 'Denne versjonen av <strong>{$a->installername}</strong> inneholder programmer for å lage et miljø som <strong>Moodle</strong> jobber i, nemlig:';
   87 $string['welcomep40'] = 'Denne pakken inkluderer også <strong>Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})</strong>.';
   88 $string['welcomep50'] = 'Bruken av alle applikasjoner i denne pakken er administrert av egne lisenser. Hele <strong>{$a->installername}</strong>-pakken er <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">
   89 åpen kildekode</a> og er distribuert under <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>-lisensen.';
   90 $string['welcomep60'] = 'De følgende sidene vil vise deg gjennom noen enkle steg for å konfigurere og sette opp <strong>Moodle</strong> på datamaskinen din. Du kan godta standardinnstillingene, eller justere dem etter egne behov hvis du vil.';
   91 $string['welcomep70'] = 'Klikk på "Neste" knappen under for å fortsette med <strong>Moodle</strong>-installasjonen';
   92 $string['wwwroot'] = 'Web addresse';